Községünkről

Története:
A mai Végegyháza területe, mint puszta, a Rákóczi vezette szabadságharc bukása után a királyi kincstár kezére került. Öröklés folytán az 1800-as évek elején a Fekete grófi családnak volt itt földje, majd öröklés megszakadása miatt 1885-ben újra kincstári terület lett.
Végegyháza 1815-től kezdett betelepülni. Ettől az időtől mind több Árva, Bereg és Zólyom megyei lakos vándorolt ide. A telepesek 1856-ban megváltották földjeiket. Ekkor a kincstár a települést Mezőkovácsházához csatolta. A régi Végegyháza lakosai ebbe nem nyugodtak bele, a királyhoz fordultak, és kérelmük 1868-ban sikerrel is járt, mert 1868-ban kincstári telepes községgé alakíttatott, 124 családdal. A régi Tótkovácsháza, ahogy akkoriban hívták – Végh Aurél aradi jószágigazgató nevéről – 1892-ben Végegyháza nevet vette fel.

A XX. században erőteljes fejlődésnek indult, miután kialakult önálló közigazgatása, önálló római katolikus egyháza, közoktatása. Lakossága 1930 végén 1846 fő volt. Ez a népesség 1949. január 1-jére 2734-re növekedett. Köszönhetően annak, hogy a második világháború után a községhez került Árpádteleppel együtt mintegy 4520 kataszteri hold földet osztottak ki 570 családnak és kiosztásra került 330 házhely is. A szorgalmáról elhíresült lakosság megélhetése szempontjából kedvező volt a két szomszédos nagyobb település, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes munkahelykínálata is. A lakosság a 60-as évek elején túllépte a 3000 főt.
Két településrészből áll: Végegyháza belterület 600 ingatlannal, Árpádtelep településrész – egyéb belterület /régi major / 100 ingatlannal.

Végegyháza régi fotóVégegyháza régi fotóVégegyháza régi fotó

A községünk jellemzői:
Végegyháza község Dél-Békésben, a Mezőkovácsházi Kistérségben, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között található. A község hétköznap napközben megfelelő busz és vonatközlekedéssel rendelkezik, hétvégén inkább csak a vasúti közlekedés számottevő. A lakosság jelentős része rendelkezik gépkocsival, és gyakorlatilag minden háztartásban található kerékpár. A település úthálózata jónak mondható, az összes út hossza 15 km , ennek 66 %-a aszfaltborítású /10 km/, a pormentesített utak állapota megfelelő. A községben az alapközművek, a villany, a víz és a gáz elérhető, szinte minden háztartásban van alapközmű, csatorna a házak 30 % -ában található /220 bekötés/. A településen 720 ház van, ebből üresen áll kb. a házak 20%-a. A településen kábel-tv elérhető egy szolgáltatón illetve az országos szolgáltatókon / UPC, Digi tv / keresztül. A helyi kábel tv szolgáltató árai nem magasak, a szolgáltatás színvonala megfelelő. Széles sávú internet szolgáltatást két vállalkozás nyújt a faluban, váltakozó minőségben. Optikai kábel hálózat kiépítése folyamatban. Vezetékes telefon van, de a mobil telefonok elterjedése miatt egyre csökkenő számban.

Gazdasági körülmények:
A településen nagy létszámot foglalkoztató üzem nincs, két kisebb ipari jellegű vállalkozás található a községben. A legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat és intézményei. A fő profil a mezőgazdaság, a községben 300 őstermelő van.
A községben 10 egyéni vállalkozó működik. A faluban 5 élelmiszer és 1 vegyes profilú kereskedelmi egység található. Egy pizzéria van, itt lehetőség van étkezésre is, és 5 italbolt működik. A foglalkoztatottak száma a községben rendkívül alacsony, sok a munkanélküli, különböző jogcímeken, szociális segélyezésben 185 fő részesül. A településen egy pénzintézet van, a Takarékszövetkezet, valamint a postán is intézhetők pénzügyek.

Közigazgatás, egészségügy:
A településen polgármesteri hivatal működik, társadalmi megbízatású polgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester és 5 képviselő alkotja a testületet. Főállású szakképzett jegyző vezeti a hivatalt. A hivatal 3 fő ügyintézőt alkalmaz. A községben 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Falugazdász működik heti egy alkalommal. A háziorvosi ellátást egy körzeti orvos és két asszisztens látja el. A községben heti két alkalommal rendel fogorvos, aki az iskolafogászatot is ellátja. Van védőnő és van gyógyszertár is minden hétköznap. A Gyermekjóléti Szolgálat heti egy alkalommal megtalálható szolgáltatásai igénybe vehetőek. Az idősek szociális alapellátását, nappali és ügyeleti otthon gondozását a ADA Gondozó Nonprofit Kft végzi 7 alkalmazottal. 101 klubtag, 56 házi gondozott ellátását végzik. 2010. szeptember 1-ével megindult a szociális étkeztetés, ezt 76 fő veszi igénybe. Szakellátásra a szomszédos Mezőkovácsházára vagy a környező kórházakba járnak a lakosok.

Közoktatás, kultúra:
A községben működik óvoda, 4 óvónő és 2 dada foglalkozik az 37 óvodással.
Az iskolában 10 főállású pedagógus és több óraadó oktatja a 100 tanulót, minden évfolyamon egy osztály működik. Az oktatás négy épületben folyik: a felső tagozat a központi iskolában, az alsó tagozat a Művelődési Házban és a Bucsek iskolában tanul, testnevelés órákra pedig a tornatermet használják. A központi iskolában 17 számítógép áll a gyerekek rendelkezésére. A számítástechnika oktatása csoportbontásban folyik.
A községi könyvtárnak 258 beiratkozott tagja van, 9163 könyvvel áll az olvasni vágyók rendelkezésére, itt található 2 számítógéppel az e-magyarország pont is. A Kék Lagúna pizzériában 7 számítógépen érhető el a világháló.
A Községi Önkormányzat megjelentet egy időszaki újságot, Végegyházi Hírmondó címmel 700 példányban.

Civil szervezetek, pártok, önszerveződő közösségek:
A faluban hat civil szervezet működik: az Általános Mentők Alapítvány, Barangoló Közhasznú Egyesület, Civil Társadalom Fejlődéséért Közhasznú Egyesület, Végegyházi Sporthorgász Egyesület, Végegyházi Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület KHSZ, és a Végegyházáért Közhasznú Alapítvány. Két országos szervezetnek van helyi csoportja, a Vöröskeresztnek és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének. A községben egy pártnak van helyi szervezete, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek. Önszerveződő közösségek: a két nyugdíjas klub, az Alkony Nyugdíjas Klub és az Ezüstfenyők Nyugdíjas Pedagógus Klub és egy sportszakosztály, az Asztalitenisz sportkör működik.

Végegyháza
Rang: község
Terület: 2895 hektár
Lakosság: 1521 fő
Lakások száma: kb.700
Telefonkörzet: 68
Irányítószám: 5811
Régió: Dél-Alföld
Megye: Békés
Kistérség: Mezőkovácsházi