Ügyintézők

Jegyző – Pajkó Alexandra

Kirendeltség-vezető – Hunyák Zsuzsanna
Testületi és bizottsági munkával kapcsolatos feladatok; Pályázatok kezelése; Szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok; Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; Birtokvédelem; Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok

Adóügyi ügyintéző – Varga Csilla Regina
Helyi adókkal és egyéb önkormányzati bevételekkel kapcsolatos feladatok; Köztartozások behajtása; Hagyatéki ügyintézés; Ipar-és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok; Telepengedélyezés; Házipénztár kezelés

Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető – Takács Béláné
Anyakönyvi igazgatás; Népességi és lakcímnyilvántartás; Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok; Jegyzőkönyv-vezetés

Pénzügyi ügyintéző – Almádi Judit Ildikó
Önkormányzati gazdálkodás; Költségvetés tervezésével, végrehajtásával, zárszámadással kapcsolatos feladatok,; Vagyongazdálkodás; Pályázati elszámolások; Kapcsolattartás közszolgáltatókkal

Szociális és gyámügyi ügyintéző – Takács Béláné
Pénzbeli és szociális ellátások; Gyermekvédelmi igazgatás; Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok

Titkársági ügyintéző – Tóth Zoltánné
Iktatás; KIRA rendszer kezelése; rendezvényszervezés; operatív gazdálkodási feladatok

Hivatalsegéd – Cséffai Zoltánné
Hivatali kézbesítés; takarítás