Kutak fennmaradása

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 

A Magyar Országgyűlés elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig történő meghosszabbítását.

A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi. 

Amint a kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatosan megszületik az új eljárásra vonatkozó jogszabály, értesíteni fogjuk a tisztelt lakosságot.

 

 

Végegyháza Község Önkormányzata

KÖZMEGHALLGATÁS Időpontváltozás

KÖZMEGHALLGATÁS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. november 26-ára meghirdetett

Közmeghallgatás

új időpontban, 2018. december 3-án 17.00 órakor kerül megtartásra.

A közmeghallgatás helye: Végegyháza, Széchenyi u. 2. szám.

A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül kerül sor válaszadásra.

 

Végegyháza Község Önkormányzata

Ebzárlatot és legeltetési tilalom

 

ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei

Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

 

2018. szeptember 29. napjától 2018.  október   20 napjáig

 

Végegyháza település közigazgatási területére is

ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendel el.

 

Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS DAREH !!!

Értesítjük a Tisztelt

Lakosságot, hogy a

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

 

a zöldhulladék elszállítását az alábbi napokon végzi:

– 2018.11.08.
– 2018.11.16.
– 2018.12.13.


Áttetsző zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezett negyed köbméter (250 liter) zöldhulladék kerül elszállításra.

 

Kérjük, hogy az elszállításra váró

zöldhulladékot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az

ingatlan elé, amelyek elszállítása

díjmentes.

 

!! ÉRTESÍTÉS !!

Értesítjük a Tisztelt

Lakosságot, hogy a

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

2018. október 17én (szerda),

 

lomtalanítási napot tart.

 

Kérjük, hogy az elszállításra váró

lomot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az

ingatlan elé, melyet cégünk

díjmentesen szállít el.

 

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

az építési törmelék,

– elektromos háztartási eszköz,

– gumiabroncs,

– veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.),

– zöldhulladék.

 

 

Kérjük a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE

 

 

 1. A kiíró megnevezése: Végegyháza Község Önkormányzata
 2. A kiíró székhelye: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.
 3. A pályázati eljárás tárgya: Szolgáltatási szerződés mezőgazdasági tevékenység végzésére az alább részletezett területeken:

 

3.1       Az önkormányzat tulajdonába tartozó alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Önkormányzati tul.hányad Művelési ág Önkorm-i tul.rész Ha Önkomr-i tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/2. 1/1 szántó 10,3582 360,07

 

3.2       A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kötött VK-2016/70. sz. vagyonkezelési szerződés alapján mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges bérmunkák végzése az alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Állami tul.hányad Alrész jele Művelési ág Állami tul.rész Ha Állami tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 a szántó 15,8987 553,27
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 b rét 0,6132 4,66
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 c nádas 0,0995 2,68
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 f kivett 0,0748 0,00
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 g kivett 0,0782 0,00

 

 1. A mezőgazdasági szolgáltatási szerződés időtartama: határozott idő, 2018. november 1. napjától 2019. október 31. napjáig.
 2. Érvényes pályázatot az nyújthat be, aki:
 • a 3. pontban részletezett földterületek megműveléséhez megfelelő eszközökkel és szakértelemmel rendelkezik, melyet a benyújtott pályázata keretében hitelt érdemlően igazolt,
 • nem rendelkezik köztartozással, nem áll végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt és ezt hitelt érdemlően igazolja,
 • vállalja, hogy az érintett földterületeken az önkormányzat képviselő-testülete által a 2018/2019. évi vetésszerkezeti tervben megjelölt növényeket termeli,
 • vállalja, hogy gazdálkodási és permetezési naplót vezet, melyet a gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló mellékleteként az önkormányzat rendelkezésére bocsát,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területek esetén a művelés során felmerülő költségeket megelőlegezi az önkormányzat részére, melyért kamatot nem számol fel,
 • vállalja, hogy a 0145/3. hrsz-ú területen szükségessé váló és előzetesen megrendelt bérmunkák költségeiről a munka elvégzését követően haladéktalanul számlát nyújt be az önkormányzatnak,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területen termelt termények értékesítését az önkormányzat képviselő-testülete döntése szerint hajtja végre,
 • vállalja, hogy az értékesítés során a vételár kifizetését követő 15 napon belül gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját és elszámolását benyújtja az önkormányzatnak.

 

A pályázat benyújtásának helye:         Végegyháza Község Önkormányzata 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., kirendeltség-vezető.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Végegyháza 0145/2 és 0145/3. hrsz-ú ingatlanokon mezőgazdasági szolgáltatás végzésére.”
 2. A pályázat beérkezésének határideje: október 15. 16.00 óra.
 3. A pályázat elbírálásának határideje: október 19. A pályázatokat Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
 4. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • a vállalkozó végegyházi telephellyel rendelkezzen,
 • a vállalkozó teljes körű szolgáltatást végezzen,
 • a vállalkozási díj mértéke kedvező legyen.
 1. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Végegyháza Község Önkormányzata

LETÖLTHETŐ ANYAG PDF

2018. szeptember 10-én 14.00 órakor lakossági fórum.

 

Hirdetmény

 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Végegyháza Község településképi rendeletével kapcsolatosan – a Képviselő-testület általi megalkotása előtt –  2018. szeptember 10-én 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyen tájékoztatást nyújtunk a rendelet tervezetéről.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. 

Javaslataikat, véleményüket kérjük, hogy 2018. szeptember 15-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan az Önkormányzati Hivatalhoz (5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., vegegyhazaph@vegegyhaza.hu ) név és elérhetőség megjelölésével.

A tájékoztatás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerint, Végegyháza Község Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetésről szóló 12/2017. (VIII.18.) rendelete alapján jelenik meg.

 

Végegyháza, 2018. augusztus 31.

Végegyháza Község Önkormányzat

 

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének ­/2018. (­) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (tervezet)

rendelet_tervezet_2018.09.04.

Végegyháza községi Önkormányzata A Végegyházi Falunap részeként 2018. augusztus 20-án vacsora partyt rendez.

Felhívás

Végegyháza községi Önkormányzata

A Végegyházi Falunap részeként 2018. augusztus 20-án

vacsora partyt rendez.

(bármilyen menü elkészítésével lehet nevezni)

A versenyt a szokásos helyen, a ligetben délután 14,30 órakor kezdjük.

Jelentkezni lehet: a Polgármesteri hivatalban

Nevezési díj: 1500 Ft/csapat

Nevezni lehet: 2018. augusztus 14.

A versenyző csapatoknak – legfeljebb 25 csapatnak

– az önkormányzat biztosítja a megfelelő mennyiségű sertéshúst ill. tűzifát.

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

Végegyháza Község Önkormányzata

 

Végegyháza Községi Önkormányzata A Végegyházi Falunap részeként 2018. augusztus 20-án Kispályás labdarúgó tornát rendez.

Felhívás

Végegyháza Községi Önkormányzata

A Végegyházi Falunap részeként 2018. augusztus 20-án

Kispályás labdarúgó tornát rendez.

A verseny a sportpályán reggel 8 órakor kezdődik.

Várjuk az 5+1 fős csapatok jelentkezését.

Jelentkezni lehet: a Polgármesteri hivatalban vagy Sári Lászlónál.

Nevezni lehet: 2017. augusztus 16.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Végegyháza Község Képviselő-testülete

Falunapi meghívó – 2018 augusztus 20.

VÉGEGYHÁZI FALUNAP

2018 AUGUSZTUS 20

800 órakor            kispályás foci a sportpályán

830 órakor            Istentisztelet a katolikus templomban.

1430 órakor         Vajda Norbert polgármester köszöntője

1430 órakor         Vacsora Party előkészületei

1500-1600 órakor  KoneZone együttes

1600-1800 órakor  Erdélyi Ica és zenekara

1800-1930 órakor  Dolce Vita Egyesület műsora

1930 órakor          Tombola és eredményhirdetés

2030 órakor          Mc Haver és a Tekknő

2115 órakor          Tűzijáték

Délután 13-19 óráig a gyerekeknek játszókamion.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény helyszíne: Liget

A rendezvény főszervezője: Végegyháza Község Önkormányzata

A nap folyamán büfé áll a kilátogatók rendelkezésére.              

Végegyháza Községi Könyvtár nyitvatartása

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 1. – 2018. augusztus 23. között a Végegyháza Községi Könyvtár nyitva tartása a következőképpen alakul:

Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 12.00 óráig, 13.00 – 16.00 óráig.

Péntek: zárva

Végegyháza Községi Önkormányzat

LAKOSSÁGI HULLADÉKUVAR – MEZŐHEGYES

A hulladékudvar nyitvatartási időben várja Battonya, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Tótkomlós, Végegyházatelepülések lakosságát, ahol mérlegelés után a lenti feltételek mellett adhatják le a hulladékokat. 
Nyitva tartás: hétfő–péntek:7–15 óráig;
minden hónap első szombat: 8–12 óráig
A hulladékudvar munkaszüneti napokon illetve a munkanap áthelyezésekből adódó pihenőnapokon zárva tart. Az esetleges műszaki okokból adódó nyitva tartás módosításának előzetes tájékoztatás nélküli jogát fenntartjuk, erről honlapunkon tájékoztatást adunk.
Hulladékudvar címe: 5820 Mezőhegyes, belterület 261/84 hrsz.

 Átvételi feltételek:
·         Lakcímigazoló kártya és személyi igazolvány
·         Az utolsó szolgáltatási díj befizetését igazoló szelvény
·         A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben fennálló díjhátralék

 Amennyiben az ingatlanon díjhátralék van, nem lehet a hulladékudvart kedvezményesen igénybe venni!
 A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és megfelel az alább felsorolt követelményeknek.

Nem veszélyes hulladékok:

EWC kód
Megnevezés
Mit tartalmazhat? Mennyiségi korlát Nem tartalmazhatja!
16 01 03 / Gumiabroncs Gumiabroncs (max. 21”-os személygépkocsi abroncs) 4db/év/ingatlan Gumi belső, gumiszalag, tgk. abroncs, tömör gumi
17 01 07 / Kevert építési törmelék Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke (kisebb átalakításból, lakásfelújításból származó törmelék) 500 kg/év/ingatlan azbeszt, veszélyes összetevőkkel rendelkező anyagok
EWC kód
Megnevezés
Mit tartalmazhat? Mennyiségi korlát Nem tartalmazhatja!
08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó toner

nyomtató patronok 5

db/év/ingatlan

 
13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

javításból, karbantartásból származó használt olaj 5

liter/év/ingatlan

Növényi eredetű háztartási étolaj
15 01 10* / Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg Olajos, festékes, vegyszeres flakon 6

kg/év/ingatlan

 
15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

szűrők, olajjal szennyezett rongy 5

kg/év

 
20 01 19*

Növényvédőszerek

Növényvédő szerek – zárt csomagolásban 5 kg/év/ingatlan Szivárgó, csepegő, nem zárt göngyölegű hulladékok
20 01 26* / Étolaj Növényi eredetű háztartási étolaj 10 kg/év/ingatlan Fáradt olaj
20 01 27* / Gyanták, festékek Festékek, gyanták, ragasztók zárt csomagolásban 10 kg/év/ingatlan  
20 01 35* / Elektronikai hulladékok Háztartási fehér áru (hűtőgép, mosógép, mosogatógép); kisgépek (pl. turmixgép, villanyborotva) barkácsgépek, számítógépek, monitorok, billentyűzet, TV, rádió 5

db/év/ingatlan

Megbontott készülék

Veszélyes hulladékok

 

 

A Dareh Bázis Zrt. április 21-én szombaton, lomtalanítási napot tart

FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Dareh Bázis Zrt. április 21én szombaton, lomtalanítási napot tart.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6 óráig helyezzék az ingatlan elé, melyet cégünk díjmentesen elszállít.

Nem szállítjuk el: az építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékokat (akkumulátort, festéket, fáradt olajat, hígítót, növényvédőszert stb.) és a zöldhulladékot sem.

“KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00794

Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Projekt címe: ” KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00582
A szerződött támogatás összege: 6.999.846 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30

Projekt tartalmának bemutatása:

ELŐZMÉNYEK:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25. 8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti. 
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős. Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása.

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el. Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében. 

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei. 

A PROJEKT TARTALMA:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: – iratkezelő rendszer – önkormányzati települési portál rendszer – gazdálkodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter – önkormányzati adó rendszer – ipar- és kereskedelmi rendszer – hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. 

A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre: 

Megvalósítási helyszín Tevékenység neve M.e. db
Munkaállomások MS Windows környezetben  
Kaszaper ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
4
Nagybánhegyes ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Végegyháza ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Szünetmentes tápegység 1.  
Nagybánhegyes INFOSEC UPS E6 Evolution – 1000 VA/900W – OnLine 1
Switch eszköz  1.  
Nagybánhegyes TP-LINK Switch Gigabit Combo SFP TL-SG3216 16 port + 2 port 1
Rack szekrény 1.  
Nagybánhegyes RITTAL NT fali rack 12U 600×600, üvegajtóval 1
Kártyaolvasó alapkonfiguráció  
Kaszaper REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 4
Nagybánhegyes REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2
Végegyháza REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat kerül elkészítésre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.


A PÁLYÁZATOT KÉSZÍTETTE ÉS KIVITELEZI:

PRO-IT MANAGEMENT KFT.

H-5820 Mezőhegyes Petőfi Sétány 4/1. 

http://www.pro-it.hu

Adószám: 25164411-2-04 

 

Felhívás kóbor kutyák befogásáról

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 Az utóbbi időben ismét egyre több kutya kóborol településünk utcáin.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. február 12-től a rendőrséggel közösen a gyepmester bejárást tart.
Amennyiben kóbor kutyát talál, befogásra és elszállításra kerül.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy a kutyáik ne juthassanak ki a közterületekre!

Végegyháza Község Önkormányzata

Lakossági Fórum – 2017. december 18-án hétfőn 14 órakor

Hirdetmény

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Végegyháza Község településképi rendeletének és településképi arculati kézikönyvének készítésével kapcsolatban

 1. december 18-án hétfőn 14.00 órakor

 lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyen szeretnénk e témában munkaközi tájékoztatást nyújtani.

Végegyháza Településképi Arculati Kézikönyvének tervezete az önkormányzat honlapján (www.vegegyhaza.hu) és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Javaslataikat, véleményüket kérjük, hogy 2017. december 27-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan az Önkormányzati Hivatalhoz (5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., vegegyhazaph@vegegyhaza.hu ) név és elérhetőség megjelölésével.

A munkaközi tájékoztatás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése szerint, Végegyháza Község Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetésről szóló 12/2017. (VIII.18.) rendelete alapján jelenik meg.)

Végegyháza, 2017. december 8.

Végegyháza Község Önkormányzat

Fogászati rendelés

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 

               Ezúton     tájékoztatjuk     Önöket,       hogy

2017. október 19. napjától

 

ismételten lesz fogászati rendelés községünkben.

A rendelési idő: csütörtöki napokon 13.30- órától 17.30 óráig.

Fogorvos: Dr. Marzan Mária Renáta.

 

Végegyháza Község Önkormányzat