Vöröskereszt

Vöröskereszt Végegyházi Alapszervezete

Vöröskereszt csoportkép
A Végegyházi Vöröskereszt az 1960-as évek óta működik. Legelőször Királyné, Andrejné és Zöldné alakította, Zöldné Rózsa néni nagyon sok évig aktívan dolgozott, a véradás az akkori években nem rábeszélésre történt, a donorok megtiszteltetésnek érezték, hogy segíthetnek. Rózsa néni halála után kicsit szétszóródott a szervezet, több vezetője is volt.

Vöröskereszt véradás Vöröskereszt program

1990-től vette át a mostani vezetőség a szervezést: Loss Károlyné elnök, Elek Jánosné titkár, Elek János vezetőségi tag és Czuth Pálné. A közös munkánk úgy látszik meghozta gyümölcsét, a tevékenységünk kibővült, a véradás mellett adományok szétosztását is többször megszervezzük. Nagyon sok segítséget tudunk az egyre nehezebben élő családoknak nyújtani. Véradásaink a lakosság létszámához viszonyítva nagyon magas részvételi arányt mutatnak. Ez a kis csapat még másokkal is kiegészül, ha segítségre van szükség. Számíthatunk Kiss Károlyékra, Király Sándorra, Varchó Istvánra, Ribovics Jánosnéra és még sorolhatnánk. Ezért köszönettel tartozunk minden segítségért.
Jelenleg Végegyháza községben 110 taggal működünk.

Loss Károlyné elnök
Elek Jánosné titkár