Barangoló Közhasznú Egyesület

A mi történetünk 2006 decemberében kezdődött. Ekkor indítottuk útjára a Végegyházi Barangoló internetes honlapot, amely községünk, Végegyháza életéről szól. Munkánk során megismertük községünk civil szervezeteit és öntevékeny csoportjait, amelyek nem egyike már évtizedek óta működik. A honlap készítése során derült fény arra is, hogy lenne igény olyan egyesületre is a községben, amely nem csoportfüggő, nem egy adott korosztály, vagy egy speciális téma köré csoportosulna, hanem inkább általános kulturális és közéleti tevékenységet végezne, és tagjai közé fogadna fiatalokat, időseket egyaránt.
Barangoló Közhasznú EgyesületAmikor 2007. szeptember 3-án megalakítottuk a Barangoló Közhasznú Egyesületet, az volt a célunk, hogy az egykor oly virágzó végegyházi kulturális életet felébresszük a tetszhalálból. Az egyesületet életre hívó tíz magánszemély egy olyan szervezet létrehozására szövetkezett, amely új programokat szervez, és igyekszik hagyományt teremteni. Az alapítók megegyeztek abban is, hogy amíg a község forráshiányos, és támogatást csak a többi helyi szervezet rovására lehetne adni, addig az egyesületünk az önkormányzattól működési támogatást nem kér. Ehhez az alapelvünkhöz azóta is tartjuk magunkat.Fontosnak tartottuk azt is, hogy a rendezvényeink mindenki számára elérhetőek legyenek, ezért ha lehet, nem kérünk illetve, ha elkerülhetetlen, akkor minimális mértékű belépődíjat szedünk.

Ahhoz, hogy a szerény anyagi lehetőségeink ellenére színvonalas programokat tudjunk nyújtani egyrészt a rendkívül lelkes önkéntes segítőinkre volt szükség, másrészt arra, hogy a források hiányát munkával pótoljuk. Természetesen pénzre nekünk is szükségünk van, hiszen mindent nem lehet társadalmi munkában megoldani, ezért is kerestük első pillanattól azokat a lehetőségeket, amelyek nem apasztják a helyi forrásokat, hanem inkább ide hoznak újabb eszközöket községünkbe. A pályázatok biztosítják a működésünkhöz az anyagi eszközök nagy részét, de ahhoz, hogy pályázzunk, minimális önrészt fel kell mutatnunk. Ez részben a munkánkból, részben pedig a nagyvonalú és önzetlen helyi és környékbeli támogatóink felajánlásaiból áll össze.

Céljaink megvalósításához jó néhány pályázatunk nyert támogatást, így néhány több millió Ft-ot tudtunk külső forrásként mozgósítani. A megnyert összeget megtöbbszörözte az aktivisták és önkéntes segítők munkája. Az ember hajlamos a saját munkáját nem számolni, pedig annak komoly értéke van, és a civil társadalomnak ez a mozgatórugója és az éltető ereje, ez az önkéntes munka teremti meg azt a csodát, amelyben mi is hiszünk. Mert van az emberekben tenni akarás, szívesen segítenek a nemes célok megvalósításában, ha tudják mit és miért teszünk. Meggyőződésünk, hogy a közös munka, a párbeszéd, a vita és az összefogás viszi előre a dolgokat, ezért próbálunk mindenkivel együttműködni, akivel van közös pontunk, és aki erre hajlandó. Szövetségi politikánk eredményességét bizonyítja az a megyei szintű ismertsége az egyesületünknek, amely már számos problémánk megoldásához hozzásegített, és az is, hogy helyi szinten mindenkivel megtaláljuk az együttműködés módozatait, aki nem zárkózik el.

Nem hisszük azt, hogy a mi utunk az egyedül üdvözítő jó módszer, de nekünk „bejött”. Hiszen az egyesület az alig több mint hároméves működése során közel száz rendezvényén közel 3500 látogató fordult meg. Sokan ismerik a „barangolót”, s nem csak hírből. Jó néhány hagyományos programunk van, melyek csalogatják a közönséget, mint a Végegyházi Majális, az Újévi Gála, a Végegyháza Közösségéért emlékplakett átadásával, az ismeretterjesztő előadások, a Barangoló Kézműveskörünk játszóházai, versenyeink, – Helytörténeti vetélkedő, Keresztrejtvényfejtő verseny, Horgászverseny, Föld Napja Kalandtúra – rock koncertjeink. Decemberben Barangol a Mikulás akciónk során idén is közel száz gyermekhez látogatott el mikulásunk, s idén is lesz karácsonyi játszóház, melyen ismét feldíszítjük Végegyháza Karácsonyfáját. Miénk itt a tér akciónkon rendszeresen nagytakarítunk, fákat ültetünk, s összegyűjtjük az elektronikus hulladékot. Narkó? Drogd el! akciónk a szenvedélybetegségek veszélyeire hívja fel a figyelmet, kiállítások, előadások, drogtotók, szóróanyagok segítségével, Egészségnap szervezésével. A Katakomba Ifjúsági Klubunk is több mint egy éve várja programokkal a végegyházi fiatalokat. A nyári Barangoló Bejárós Tábor egy hónapon keresztül nyújtott feledhetetlen élményt nem csak a résztvevő gyerekeknek, de családtagjaiknak, ismerőseiknek is. S végül a Barangoló Gyűjteményes Ház, amely nem csak helytörténeti gyűjtemény, és egyesületünk főhadiszállása, de nyár óta egy kis szabadidő központ is községünkben. Igyekezünk élettel megtölteni nemcsak az épületet, hanem a sportpályát is, hiszen nem csak a gyűjteményt lehet megnézni, programokat is szervezünk folyamatosan. Az 1 %-os felajánlásokból két új szakkörünknek teremtettük meg a technikai feltételeit: a Barangoló Százlábú Tánccsoportnak és a Gyermek Íjász Klubnak.
Természetesen megszokott rendezvényeinkre továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az aktuális programokról plakátjaink, szórólapjaink tájékoztatják a nagyközönséget. Aki többet szeretne tudni egyesületünk munkájáról, az tájékozódhat a Végegyházi Barangoló oldalain.

Horváth Judit, egyesületi elnök

Elnökségi tagok:
Gyebnár Tibor, Kunos Ágnes, Rádainé Kunos Klára, Takács Márk
Telefon: 06/30/681-5174
Honlap: http://vegegyhazibarangolo.hu