2018. szeptember 10-én 14.00 órakor lakossági fórum.

 

Hirdetmény

 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Végegyháza Község településképi rendeletével kapcsolatosan – a Képviselő-testület általi megalkotása előtt –  2018. szeptember 10-én 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyen tájékoztatást nyújtunk a rendelet tervezetéről.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. 

Javaslataikat, véleményüket kérjük, hogy 2018. szeptember 15-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan az Önkormányzati Hivatalhoz (5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., vegegyhazaph@vegegyhaza.hu ) név és elérhetőség megjelölésével.

A tájékoztatás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerint, Végegyháza Község Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetésről szóló 12/2017. (VIII.18.) rendelete alapján jelenik meg.

 

Végegyháza, 2018. augusztus 31.

Végegyháza Község Önkormányzat

 

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének ­/2018. (­) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (tervezet)

rendelet_tervezet_2018.09.04.