TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00040 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Végegyháza Község Önkormányzata

A projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 21 075 076 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Végegyháza községe 1.390 fős (KSH adatbázis) település Békés megye dél-nyugati szegletében, a komplex programmal fejlesztendő Mezőkovácsházai Járásban. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az alap egészségügyi szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A településen ezen felül gyógyszertár is üzemel.

 A projekt tartalmának bemutatása:

  • Rendelők bővítése,
  • fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés,
  • család-barát fejlesztések,
  • infrastruktúrális feltételek korszerűsítése

 A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

Átfogó célok: A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása. A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése. A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása. A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen. A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok. Háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelők bővítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz valóhozzáférés elősegítése. Az épületbővítmény fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása; A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása.

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.30.

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00040