TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00027 Az óvoda épületének felújítása és az óvodai nevelést szolgáló eszközbeszerzés

Kedvezményezett neve: Végegyháza Község Önkormányzata

A projekt címe: Az óvoda épületének felújítása és az óvodai nevelést szolgáló eszközbeszerzés

Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A kötelező felvételt biztosító intézmény a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda végegyházi tagintézménye. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, az intézmény fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Végegyháza településen az óvodás korosztály ellátását az intézmény tudja biztosítani.

 A projekt tartalmának bemutatása:

  • Csoportszobákba új berendezések beszerzése (szekrények, asztalok, székek, fektetők, polcok, öltöző szekrények)
  • tálalókonyhában mosogató és tálalóasztal cseréje.
  • vizesblokk felújítása,
  • radiátorok cseréje,
  • akadálymentesítés,
  • udvari járdák felújítása,
  • szabványos udvari játékok beszerzése

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

A projekt célja: A csoportszobák berendezése elavult, régi. Szükség lenne új szekrényekre, polcokra, asztalokra,székekre és a fektetők is cserére szorulnak. Az előszobában öltözőszekrények beszerzése indokolt. A tálaló konyhában a mosogató és a tálaló asztal cserére szorul. A vizesblokk teljes felújítása indokolt. A fűtésrendszer korszerűsítése keretében a fűtőtestek cseréje indokolt lapradiátorokra. Szükséges az épület akadálymentesítése, az udvari járdák felújítása, továbbá a szabványoknak megfelelő udvari játékok elhelyezése. A korszerűsítés megfelelően biztosítaná a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést

A projektzárás teljesülési időpontja 2019.05.31-ről 2019.08.31-re módosul.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00027

Sajtóközlemény_Végegyháza_190831_Top-1 4 1