PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Karbantartó munkakör ellátására

Végegyháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet Karbantartó munkakör ellátására

A jogviszony időtartama: határozott idejű – 2019. december 31-ig tartó – jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:            munkaviszony.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Közmunkaprogramokban meghatározott feladatok végrehajtásának szervezése, munkaszervezés, -irányítás, anyag- és árubeszerzés. Gépkocsivezetői feladatok, úgymint: – Gyermekszállítás a település köznevelési, közoktatási intézményeibe, – mezőgazdasági vontatóval elvégzendő feladatok. Településüzemeltetési műszaki, karbantartói feladatok ellátásában való részvétel. 

Pályázati feltételek:

 • „T” és „B” kategóriás vezetői engedély
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ha pályázó helyi lakos,
 • növénytermesztésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány,
 • önéletrajz,
 • iskolai végzettségek, képzettségek bizonyítványának, igazolásának másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11. 16.00 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vajda Norbert polgármester nyújt a 68/381-940-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltségén (5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

A pályázati felhívás közzétételének helye:

 • www.vegegyhaza.hu honlap, önkormányzati hirdetőtáblák