KMB Iroda

KMB Iroda épülete

Körzeti megbízott: Jegyinák János főtörzsőrmester
Bejelentések személyesen vagy
telefonon: 06/30/633-7194

Fogadóóra:
minden hónap első és harmadik hetének keddjén
10.00-12.00

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Mezőkovácsháza, Árpád u. 198.
Telefon: 68/381-255.