Végegyházi Hírmondó

Az önkormányzatiság második ciklusában (1994-98) szükségszerű igény jelentkezett a község lakosságának időszerű, objektív, ugyanakkor publikus tájékoztatására Végegyháza község Önkormányzata részéről.
A kínálkozó lehetőségek közül egy nyomtatott időszaki helyi újság megjelentetéséről döntött az akkori testület, amely szerkesztésével és megjelentetésével személyemet bízta meg.
Első lépésként a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény szerinti engedélyeztetést kellett beszerezni. Az akkor ebben illetékes Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1997. november 4-én kelt határozatában a

VÉGEGYHÁZI HÍRMONDÓ című időszaki lapot 75.943/2/1997. szám alatt nyilvántartásba vette az alábbiak szerint:
A lap címe: VÉGEGYHÁZI HÍRMONDÓ
Tárgyköre: lakossági tájékoztató
Alapító: Községi Önkormányzat
Az alapító címe: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.
A szerkesztőség vezetőjének neve: Baráth Mihály
A szerkesztőség vezetőjének címe: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 34. (jelenleg Dózsa u. 85.)
A szerkesztőség címe: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 34.
A kiadó neve: Községi Önkormányzat
A kiadó címe: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.
Közben tapasztalatokat gyűjtöttünk szerkesztési módszerekről, gyakorlatról, a megjelentetés formai és tartalmi lehetőségeiről, nyomda kiválasztásáról, körülnézve a már meglévő térségbeli újságok szerkesztőségeiben.

A példányszámot meghatározta az az önkormányzati elv, hogy településeink minden házába jusson, tegyünk eleget a kötelező példányok illetékes helyekre történő eljuttatásának (Legfőbb Ügyészség, Országos Széchenyi Könyvtár, Békés Megyei Könyvtár és Tudásház, a helyi könyvtár), jusson olyan végegyházi elszármazottaknak, kötődésűeknek, akiket érdekel községünk élete. Így az első időszakban 750 példányt adtunk ki. A kiadás költségét a mindenkori önkormányzat fizeti, az olvasók számára kezdettől napjainknak ingyenes!
Mivel önkormányzati, s mivel lakossági tájékoztató, már már meg is határozta a szerkesztés alapelveit:
– Tájékoztassuk településeink lakosságát az önkormányzat munkájáról. A kötelező feladatok ellátását (oktatás, egészségügytől, a szociális tevékenységtől a temetőfenntartásig).
– A község működtetését érintő minden kérdésről.
– A fejlesztési elképzelésekről és a fejlesztések megvalósításáról.
– Az önkormányzati intézmények működéséről.
– A civil szervezetek életéről.
– A gyermek- és időskorúak mindennapjairól, a velük kapcsolatos eseményekről.
– A község életében végbement kulturális, sport és egyéb eseményekről.
Mindezeket egy politikai állásfoglalás alapján: politikamentesen!
Az időszakiságát nagyjából az önkormányzat és intézményei „életritmusa” határozza meg:
– Az évenként elfogadott költségvetésről rendszeres tájékoztató.
– Az éves költségvetés zárszámadásáról rendszeres tájékoztató.
– Átfogó fejlesztési tervek (4 évenkénti ciklusprogramok).
– Az átfogó fejlesztési tervek végrehajtásáról való elszámolás.
– A gyermekintézmények tanévkezdése, zárása, stb..

Lapunk eleinte szerkesztőbizottság gondozásában jelent meg. Rövid időn belül bebizonyosodott, hogy a bizottság tagjai elfoglaltságuk, gyakran a témákban mutatott inkompetenciájuk miatt nem a legszerencsésebb szerkesztési mód. Így áttértünk egy más gyakorlatra: a tájékoztatandó téma felelőse, leginkább tudója adja közre mondandóját, így a polgármester, jegyző, oktatási intézményvezetők, lelkipásztorok, civil szervezetek vezetői vagy munkatársai, lelkes pedagógusok, sportköri vezetők, s még sokan mások…, akiknek ezúton is köszönettel tartozunk.
Jelenleg a XIV. évfolyamnál tartunk, s ebben az évben még egy szám megjelentetése látszik szükségesnek.
Minden Kedves Olvasónknak tisztelettel:

Baráth Mihály