Polgárőr Egyesület

Végegyházi Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület

A Végegyházi Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület 1994-ben alakult 20 fővel. Jelenleg 38 polgárőr teljesít szolgálatot egyesületünkben.
Egyesületünk célja: működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. Közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
Alapvető és legfontosabb feladatként községünkben és közvetlen környezetében egyesületünk tagjai közbiztonsági megelőző járőrszolgálatot látnak el. Éves szinten megközelítőleg 1500 óra szolgálatot adnak az egyesület tagjai. Ezt a tevékenységet önként, társadalmi munkában, térítés nélkül végzik a település biztonsága érdekében. Tagjaink részt vesznek községünk szinte minden rendezvényén, részben rendezvénybiztosítási feladatokat, részben pedig rendezési feladatokat vállalva.

Végegyházi Polgárőr Egyesület díjátadás Végegyházi Polgárőr Egyesület biztonságos közlekedésről diákoknakNemcsak községünkben, hanem a környező településeken is folytatunk járőr-és figyelő szolgálatot, ennek során együttműködünk a rendőrséggel és a határrendészeti szervekkel is.
Egyesületünk szorosan együttműködik községünk Önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel, így több közös programot is szervezünk. Ezek között kiemelkedik a Barangoló Közhasznú Egyesülettel szervezett „Narkó? Drogd el! drogprevenciós és szenvedélybetegségek elleni akciósorozatunk, melynek során több száz fiatal figyelmét hívtuk fel a drog veszélyeire. Aktívan részt vettük a környéken szerveződő természetvédelmi akciókban is, hiszen a 2009-es év egyik kiemelt feladata volt a polgárőrök részére a környezetvédelem. A helyi Vöröskereszt adományosztó akcióiban rendszeresen közreműködünk. Ezen akció során közel kétezer élelmiszercsomagot osztottunk a rászorulóknak. Ebben a munkában tagjaink, mint segítők vettek részt.
Rendszeresen kitelepülünk a község nagyrendezvényein (Végegyházi Majális, Falunap), ahol bűnmegelőző felvilágosítással, KRESZ-totóval, gyerekeknek közlekedési parkkal állunk a nagyközönség elé.

Végegyházi Polgárőr Egyesület szabadban Végegyházi Polgárőr Egyesület rendezvény

Alapító tagjai vagyunk a Végegyházi Civil Kerekasztalnak, amelynek tagjai községünk civil szervezetei, Önkormányzata és annak intézményei és a helyi önszerveződő közösségek.
Munkánk során együttműködünk a Békés Megyei Polgárőrszövetséggel és az Országos Polgárőr Szövetséggel, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitánysággal. Egyesületünk tagja a Megyei Polgárőr Szövetség Közlekedési Tagozatának, ennek a munkának a keretében a témával kapcsolatos előadásokat, oktatásokat tartunk.
A 2010-es évben is folytatni kívánjuk ezt a munkát, és ezen felül csatlakoztunk az OPSZ „Képzettebb polgárőrök, hatékonyabb közszolgálattal a települések biztonságáért” című 2010. évre szóló programhoz, amelynek keretében vállaltuk:
– A közbiztonságilag veszélyeztetett kistelepüléseken, ahol még nem működik polgárőr egyesület, kezdeményezzük polgárőrség létrehozását, majd az önkormányzatokkal együttműködve, a rendőrségi ajánlásokat figyelembe véve valósítjuk meg programunkat. A megalakulást minden lehetséges eszközzel segítjük! Ennek keretében Mezőkovácsházán segítünk polgárőr szervezetet életre hívni.
– A lakosság szubjektív biztonságérzetének megismerésére a polgárőr egyesületünk ún. „bűnmegelőzési lakossági fórumokat” szervez, ahol az emberek és a település közbiztonsági problémáit értékeli, elemzi és a további polgárőr szolgálatot az ezen megszerzett információk alapján látjuk el.
– Településünk helyi sajátosságait figyelembe véve megnyitottuk a polgárőrirodánkat, ennek keretében a családsegítő központ épületében Polgárőr Ügyeletet működtetünk, ahol az emberek bejelentéseiket megtehetik, és segítséget kérhetnek az ügyeleti félfogadás időpontja: minden hétfőn 16-18 óráig..
– Újjá szerveztük a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat”, a polgárőrök szomszédsegítő rendszerét.
– Az „Egy iskola – egy polgárőr mozgalom” eddigi tapasztalatait felhasználva a polgárőreink részt vesznek a tanulók bűn- és baleset-megelőzési célú felkészítésében.
Ezt a tevékenységet az egyesületrendelkezésre álló forrásaiból, pályázati támogatásokból tudjuk megvalósítani, ezen célok olyan minőségi javulást hoznak az egyesület életébe, amely nem csak egyesületünk, de szűkebb környezetünk fejlődését is szolgálják.

Végegyházi Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület
5811. Végegyháza Széchenyi út 2.
Fogadóóra:
minden héten hétfőn 17.00-18.00 – a Gyógyszertár épületében, Béke u. 56.
Telefon: 06/30/205-3161
Elnök: Elek János
Elnökségi tagok:
Gyebnár Tibor, Kovács Mária, Kulcsár István, Sári László