Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

A Végegyházi Általános Művelődési Központ intézményeiből (óvoda, iskola, napközi konyha, könyvtár) 2000-2007. között igen sok alkalmazott és pedagógus lett nyugdíjas. A korábban megszokott, rendszeres kapcsolatok megszakadtak, az immár nyugállományúak nagyon ritkán találkoztunk a még aktív munkatársakkal, egymással még kevésbé…
Ha itt-ott találkoztunk annyi sok mondanivalónk volt egymásnak, hogy többünkben felmerült az igény a rendszeres találkozás lehetőségeinek és feltételeinek megteremtésére.
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub csoportképA nagyon szoros szálak, úgy mint a gyermekközpontú aktív évek egymásrautaltsága, az egymás iránti meggyőződésen alapuló tisztelet megérlelte néhányunkban egy önálló klub létrehozásának gondolatát. Miután a gondolattal azonosulók megbíztak a szervezéssel, 2007. szeptember 14-én minden akkori nyugdíjast és párját meghívtuk az alakuló ülésünkre. Legtöbben eljöttek, és a közkívánat megtestüléseként létrejött az akkor még névtelen klubunk, 18 fővel.
Működésünk alapelveiként meghatároztuk:
– a klub tagja lehet a Végegyházi Általános Művelődési Központ intézményeinek minden nyugállományú dolgozója, s élete párja;
– az időközben nyugdíjassá válókat megszólítjuk, felkínálva számukra is a klubtagság lehetőségét;
– működésünket önfenntartással, tagdíjjal biztosítjuk;
– minden harmadik kedden találkozunk (kezdetben a művelődési házban, jelenleg az ADA klubhelyiségében).
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub fonott kalács készítés

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub kézműves tevékenységek

Céljainkat is meghatároztuk:
– összejönni rendszeresen, hogy jól érezzük magunkat egymás körében;
– bekapcsolódni községünk társadalmi, kulturális életébe, gyermekintézményeink támogatásába;
– kulturális, sport és egyéb (kulináris) rendezvények látogatásának közös szervezése.
A következő klubfoglalkozásra tűztük a névadásunkat. Több ötlet jött szóba: „Fáklya”, „Lámpás”, Régi barátok”, stb.. A mindannyiunk által elfogadott „Ezüstfenyő” lett a befutó, s viseljük ezt a nevet azóta is.
2008 februárjában felvételünket kértük a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségébe, amelynek Elnöksége 2008. április 10-én kelt értesítésében taggá fogadott bennünket.
Jelenleg 17-en vagyunk, tele a minden harmadik kedd utáni vágyakozással.

Baráth Mihály klubvezető