Civil Kerekasztal

Civil Kerekasztal logo
A Barangoló Közhasznú Egyesület koordinálásával létre hívott Civil Kerekasztal tevékenysége igen sokrétű, nem csak a hagyományos megbeszélések, hanem érdekvédelmi és képzési tevékenység is jellemzi. A kerekasztal rendkívül sikeres és népszerű lett a helyi közélet szereplői között. Kialakult egy olyan kölcsönös konzultáción alapuló együttműködés ahol nem csak az előre megbeszélt témákat vitatjuk meg, de sok más, a közéletet érintő eseményt, problémát is megbeszélünk. Az Önkormányzat partnerként tekint a szervezetekre, igyekszünk ezt a jó viszonyt erősíteni kölcsönös előnyök alapján létre jött együttműködésekkel.
Civil Kerekasztal összejövetelA községi civil szervezetek és önszerveződő csoportok fennmaradása szinte csak az önkormányzattól függ, hiszen bevételeik zömét az önkormányzati támogatások képezik. A kerekasztal tagjainak igyekszünk információt nyújtani az aktuális pályázatokról, és igény esetén azok elkészítésében is segédkezünk. A résztvevők számára előadásokat, műhelybeszélgetéseket szervezünk, amelyeken a forrásszervezés, közösségépítés és érdekképviselet témaköreiben nyújtanánk információkat a résztvevőknek. Feladatunknak tekintjük, hogy a községben létező önszerveződő csoportoknak megmutassuk a civil szervezet létrehívásában rejlő előnyöket, és igény esetén segítünk ezen szervezetek létrehívásában is. Tapasztalatainkat és kapcsolatainkat megosztva a partnerekkel szeretnénk egy erős, jól működő civil szférát életre kelteni községünkben és környékén. A kerekasztal tagjait kívánjuk képviselni olyan megyei és országos találkozókon, ahol a civil társadalom problémáit, feladatait vitatjuk meg. A szervezetek közti együttműködés lehetővé teszi, hogy több ilyen találkozón vehessünk közvetve részt, hiszen az a tagszervezet, amely elmegy egy konferenciára, a többi szervezetet is tudja tájékoztatni.

A kerekasztal havonta egy összejövetelt tart váltakozó témákban, előadást szervezünk a civil stratégia, marketing és média, jogi és gazdasági témakörben a résztvevőknek. Már az eddigi időszakban is megkezdtük pályázatfigyelő szolgáltatásunkat, amely keretén belül igyekeztünk felhívni a figyelmet a lehetőségekre. De segítettük pályázatok készítését, közhasznúsági jelentés elkészítését, szervezet alakítását is. Ezeket a szolgáltatásokat folytatjuk és kibővítjük, ha igényli a tagszervezet segítünk az éves program összeállításában, a költségvetés elkészítésében, a gazdasági ügyvitel megszervezésében.
Egységes és széleskörű kampányt szervezünk a 2011-es év elején az egy százalék gyűjtésére, hogy minél kevesebb forrás vesszen el azért, mert nem tudják az emberek hová adhatják a pénzüket.
Kérésre elkészítjük a szervezetek egyszerű honlapját is, segítünk az üzemeltetésben is. Folyamatosan tájékoztatunk sajtókapcsolatainkon keresztül a partner szervezetek eseményeiről, eredményeiről. Tagjai vagyunk a Békés Megyei Hírlap Civil hírhozó hálózatának, ezen keresztül a megyei sajtóban is igyekszünk a szervezeteknek hírverést csinálni. Igyekszünk a tagszervezeteket a megyei civil eseményekről értesíteni, illetve tájékoztatni és megszervezni azt, hogy minél több helyen képviseljük a község civil társadalmát.
Civil Kerekasztal rendezvényEz a program lehetőséget ad arra, hogy bebizonyítsuk a civil társadalom integráló és innovatív erejét, bebizonyítsuk azt, hogy a szervezeteink hasznossága nagyobb, mint azt sokan gondolnák. Megteremtsük, illetve segítsük azt a fejlődést a közvetlen környezetünkben, amely nem előre eldöntött központi hatalom által, hanem konzultációkon és kompromisszumokon alapulva széles körben elfogadva jön létre. Az ilyen programok teszik valódi közösségeké a községeket, az ilyen programok alapozzák meg azt a fejlődést, amely valóban fenntartható, mert a közösség akaratából fakad.

A Civil Kerekasztal tagjai:

ADA Gondozó Nonprofit Kft.
Alkony Nyugdíjas Klub
Általános Mentők Alapítvány
Általános Művelődési Központ iskolája és óvodája
Asztalitenisz Sportkör
Barangoló Közhasznú Egyesület
Ezüstfenyők Nyugdíjas Pedagógus Klub
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Végegyházi Csoportja
Végegyháza Község Önkormányzata
Végegyházáért Közhasznú Alapítvány
Végegyházi Általános Iskola Szülői Munkaközössége
Végegyházi Sporthorgász Egyesület
Végegyházi Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület
Vöröskereszt Végegyházi Alapszervezete