2016. évi Majális

Tegnap sikeresen megrendezésre került hagyományokhoz híven községünkben a Majális. A szokásostól eltérően most a programoknak a Végegyházi Sportpálya biztosította a helyszínt. A majálisra érkezőket a Végegyházi Községi Önkormányzat egy pár virslivel, üdítővel illetve sörrel vendégelte meg. A gyerekek számára volt légvár valamint a szervezők különböző ügyességi feladatokkal várták a kicsiket nagyokat. Szerencsére az időjárás is kedvező volt a rendezvényre látogatók számára. A hagyományokat betartva idén se maradt el a májusfa mászás melyre igen sok bátor jelentkező volt. Az ügyes mászókat ajándékkal jutalmazták meg. A nap zárasaként a Végegyházi SE és Pusztaföldvár focicsapata mérkőztek meg a focipályán.

Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016  Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016Majális 2016

Március 15. Megemlékezés Végegyházán

Szabad a sajtó! … – Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.
Petőfi Sándor Naplójából : Pest, március 15-én 1848.

Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás

Végegyháza Község Önkormányzat tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Végegyháza község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki a

TAPPE Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft-t.

Az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontja:
2016. január 1.

Az ideiglenes ellátás vége:
Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31-ig.

Az ideiglenes ellátás díja:
Természetes személy, költségvetési szervek és az 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén 120 literes gyűjtőedény nettó 336,267 Ft + ÁFA, azaz bruttó 427,57,- Ft/ürítés. Nem természetes személy esetén külön megállapodás alapján.

Az ideiglenes ellátás díjának megfizetése:
A kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag, negyedévente.

Szolgáltatás gyakorisága:
Minden héten, egy ürítés/ingatlan.

Végegyháza, 2015. december 21.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016. ÉVI FORDULÓJÁNAK ÖSSZESÍTETT ADATAI

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Beérkezett pályázatok száma:                                    5 darab
Elbírált, támogatott pályázatok száma:                       5 darab
Formai hiba miatt kizárt pályázatok száma:                0 darab
A támogatás átlagos mértéke:                                     5.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás egy havi összege:      25.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás összege:                    250.000,- Ft
A támogatás folyósításának kezdete:                          2016. március hó.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „B” típusú pályázati kiírásra pályázat beadás nem történt.

Végegyháza, 2015. december 16.

Végegyháza Község Önkormányzata

Mikulás

Végegyháza Község Önkormányzata, mint minden évben, most is ajándékcsomagokkal kedveskedett a falu iskolás és óvodás korú gyermekeinek , melyet a Télapó és a Krampusz adott át egy kis karácsonyi ünnepség keretén belül. Boldogság és öröm sugárzott az ujjongó diákok arcán. Mind az oviban, mind az iskolában színvonalas műsorral, csengő énekszóval várták a Mikulást, mely mögött a gyermekek áldozatos, kemény munkája rejlik. Köszönjük szépen nekik és nevelőiknek és ezúton kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket!

Sajtóközlemény

VÉGEGYHÁZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – PROJEKT ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Végegyháza Község Önkormányzata 75,45 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítésére az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott pályázatával.

A program célja a középületek energiahatékonyságának növelése, a primer energia-felhasználás csökkentése hazánkban.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.7.0/15-2015-0234 azonosítószámú pályázata keretében 75,45 millió forint európai uniós támogatással segítette elő a Művelődési Ház energetikai fejlesztését. A hosszú távú költséghatékony működtetés érdekében a külső nyílászárók cseréje és az épület határoló szerkezeteinek (falak, lábazat, födém) utólagos hőszigetelése valósult meg.

A projekt alapvető célja volt az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése. A fejlesztés eredményeként olyan középület jött létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a község fenntartási költségei nagymértékben csökkennek. Hosszútávon Végegyháza éves széndioxid kibocsátása is csökkenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megőrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

A projekt 2015. november második felében fejeződött be, a műszaki átadás-átvételre 2015. november 30-án került sor.

A projekt a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

További információ kérhető:
Varchó István, Polgármester
Elérhetőség:
Tel.: +36 (68) 381 940
E-mail: vegegyhazaph@csoki-net.hu
www.vegegyhaza.hu

Közmeghallgatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Végegyháza Község Önkormányzata
2015. december 14-én 14,00 órai kezdettel,
Végegyháza, Széchenyi u. 2. szám alatt
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás keretében a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Végegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2015. december 16-án 14,00 órai kezdettel
Végegyháza, Széchenyi u. 2. szám alatt
közmeghallgatást tart.

Végegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Sajtóközlemény

VÉGEGYHÁZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Végegyháza Község Önkormányzata 75,45 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítésére az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott pályázatával.

A program célja a középületek energiahatékonyságának növelése, a primer energia-felhasználás csökkentése hazánkban.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.7.0 pályázata keretében 75,45 millió forint európai uniós támogatással segíti elő a Művelődési Ház energetikai fejlesztését. A hosszú távú költséghatékony működtetés érdekében a külső nyílászárók cseréje és az épület határoló szerkezeteinek (falak, lábazat, födém) utólagos hőszigetelése valósult meg.

A projekt várhatóan 2015. november második felében fejeződik be.

A projekt a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

További információ kérhető:
Varchó István, Polgármester
Elérhetőség:
Tel.: +36 (68) 381 940
E-mail: vegegyhazaph@csoki-net.hu
www.vegegyhaza.hu

Meghívó

Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 2-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel soron kívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Meghívó

Felhívás adófizetésre

Tisztelt Lakosság!

KÜLÖN FELHÍVÁST NEM KÜLDÜNK AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL!

2015. évben az adófizetési kötelezettség határideje:
2015. március 16-a
illetve
2015. szeptember 15-e.
A kommunális adó mértéke 2015-re változatlan:
4000 Ft/ingatlan
(2000 Ft/első félév;
2000 Ft/második félév)
A gépjárműadó mértékének változásáról határozatokat küldtünk, aki nem kapott, annak a tavalyi évi összeggel megegyező az adó mértéke.
Befizetési bizonylat kérhető a Polgármesteri Hivatal adócsoportján

Községi Önkormányzat Adócsoportja

Pályázat civil és egyéb társadalmi szervezetek részére

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Végegyháza Község Önkormányzata a 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet civil és egyéb társadalmi szervezetek támogatására.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.vegegyhaza.hu oldalról, illetve beszerezhető a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltségén.
A pályázatok beadási határideje: 2015. március 30. 16,00 óra.
További információ kérhető a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltségén.

Végegyháza Község Önkormányzata

1. számú melléklet: Pályázati felhívás
2. számú melléklet: Pályázati adatlap

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Végegyháza Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjen 2015. február 15. napjáig.

Az adatlap letölthető itt!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

elektronikusan a vegegyhazaph@csoki-net.hu e-mail címen.
személyesen a Hivatal ügyfélszolgálati irodájában

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttműködését köszönöm!

Végegyháza, 2015. január 21.

Giliczó Pálné
jegyző