“KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00794

Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Projekt címe: ” KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00582
A szerződött támogatás összege: 6.999.846 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30

Projekt tartalmának bemutatása:

ELŐZMÉNYEK:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25. 8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti. 
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős. Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása.

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el. Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében. 

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei. 

A PROJEKT TARTALMA:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: – iratkezelő rendszer – önkormányzati települési portál rendszer – gazdálkodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter – önkormányzati adó rendszer – ipar- és kereskedelmi rendszer – hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. 

A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre: 

Megvalósítási helyszín Tevékenység neve M.e. db
Munkaállomások MS Windows környezetben  
Kaszaper ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
4
Nagybánhegyes ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Végegyháza ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Szünetmentes tápegység 1.  
Nagybánhegyes INFOSEC UPS E6 Evolution – 1000 VA/900W – OnLine 1
Switch eszköz  1.  
Nagybánhegyes TP-LINK Switch Gigabit Combo SFP TL-SG3216 16 port + 2 port 1
Rack szekrény 1.  
Nagybánhegyes RITTAL NT fali rack 12U 600×600, üvegajtóval 1
Kártyaolvasó alapkonfiguráció  
Kaszaper REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 4
Nagybánhegyes REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2
Végegyháza REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat kerül elkészítésre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.


A PÁLYÁZATOT KÉSZÍTETTE ÉS KIVITELEZI:

PRO-IT MANAGEMENT KFT.

H-5820 Mezőhegyes Petőfi Sétány 4/1. 

http://www.pro-it.hu

Adószám: 25164411-2-04 

 

Fogászati rendelés

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 

               Ezúton     tájékoztatjuk     Önöket,       hogy

2017. október 19. napjától

 

ismételten lesz fogászati rendelés községünkben.

A rendelési idő: csütörtöki napokon 13.30- órától 17.30 óráig.

Fogorvos: Dr. Marzan Mária Renáta.

 

Végegyháza Község Önkormányzat

  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE

 

 

 1. A kiíró megnevezése: Végegyháza Község Önkormányzata
 2. A kiíró székhelye: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.
 3. A pályázati eljárás tárgya: Szolgáltatási szerződés mezőgazdasági tevékenység végzésére az alább részletezett területeken:

 

3.1       Az önkormányzat tulajdonába tartozó alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Önkormányzati tul.hányad Művelési ág Önkorm-i tul.rész Ha Önkomr-i tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/2. 1/1 szántó 10,3582 360,07

 

3.2       A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kötött VK-2016/70. sz. vagyonkezelési szerződés alapján mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges bérmunkák végzése az alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Állami tul.hányad Alrész jele Művelési ág Állami tul.rész Ha Állami tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 a szántó 15,8987 553,27
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 b rét 0,6132 4,66
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 c nádas 0,0995 2,68
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 f kivett 0,0748 0,00
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 g kivett 0,0782 0,00

 

 1. A mezőgazdasági szolgáltatási szerződés időtartama: határozott idő, 2017. október 20. napjától 2018. október 31. napjáig.
 2. Érvényes pályázatot az nyújthat be, aki:
 • a 3. pontban részletezett földterületek megműveléséhez megfelelő eszközökkel és szakértelemmel rendelkezik, melyet a benyújtott pályázata keretében hitelt érdemlően igazolt,
 • nem rendelkezik köztartozással, nem áll végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt és ezt hitelt érdemlően igazolja,
 • vállalja, hogy az érintett földterületeken az önkormányzat képviselő-testülete által a 2017/2018. évi vetésszerkezeti tervben megjelölt növényeket termeli,
 • vállalja, hogy gazdálkodási és permetezési naplót vezet, melyet a gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló mellékleteként az önkormányzat rendelkezésére bocsát,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területek esetén a művelés során felmerülő költségeket megelőlegezi az önkormányzat részére, melyért kamatot nem számol fel,
 • vállalja, hogy a 0145/3. hrsz-ú területen szükségessé váló és előzetesen megrendelt bérmunkák költségeiről a munka elvégzését követően haladéktalanul számlát nyújt be az önkormányzatnak,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területen termelt termények értékesítését az önkormányzat képviselő-testülete döntése szerint hajtja végre,
 • vállalja, hogy az értékesítés során a vételár kifizetését követő 15 napon belül gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját és elszámolását benyújtja az önkormányzatnak.

 

A pályázat benyújtásának helye:         Végegyháza Község Önkormányzata 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., kirendeltség-vezető.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Végegyháza 0145/2 és 0145/3. hrsz-ú ingatlanokon mezőgazdasági szolgáltatás végzésére.”
 2. A pályázat beérkezésének határideje: október 17. 12.00 óra.
 3. A pályázat elbírálásának határideje: október 19. A pályázatokat Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
 4. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • a vállalkozó végegyházi telephellyel rendelkezzen,
 • a vállalkozó teljes körű szolgáltatást végezzen,
 • a vállalkozási díj mértéke kedvező legyen.
 1. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Végegyháza Község Önkormányzata

2016. évi Majális

Tegnap sikeresen megrendezésre került hagyományokhoz híven községünkben a Majális. A szokásostól eltérően most a programoknak a Végegyházi Sportpálya biztosította a helyszínt. A majálisra érkezőket a Végegyházi Községi Önkormányzat egy pár virslivel, üdítővel illetve sörrel vendégelte meg. A gyerekek számára volt légvár valamint a szervezők különböző ügyességi feladatokkal várták a kicsiket nagyokat. Szerencsére az időjárás is kedvező volt a rendezvényre látogatók számára. A hagyományokat betartva idén se maradt el a májusfa mászás melyre igen sok bátor jelentkező volt. Az ügyes mászókat ajándékkal jutalmazták meg. A nap zárasaként a Végegyházi SE és Pusztaföldvár focicsapata mérkőztek meg a focipályán.

Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016  Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016Majális 2016

Március 15. Megemlékezés Végegyházán

Szabad a sajtó! … – Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.
Petőfi Sándor Naplójából : Pest, március 15-én 1848.

Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás

Végegyháza Község Önkormányzat tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Végegyháza község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki a

TAPPE Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft-t.

Az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontja:
2016. január 1.

Az ideiglenes ellátás vége:
Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31-ig.

Az ideiglenes ellátás díja:
Természetes személy, költségvetési szervek és az 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén 120 literes gyűjtőedény nettó 336,267 Ft + ÁFA, azaz bruttó 427,57,- Ft/ürítés. Nem természetes személy esetén külön megállapodás alapján.

Az ideiglenes ellátás díjának megfizetése:
A kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag, negyedévente.

Szolgáltatás gyakorisága:
Minden héten, egy ürítés/ingatlan.

Végegyháza, 2015. december 21.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016. ÉVI FORDULÓJÁNAK ÖSSZESÍTETT ADATAI

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Beérkezett pályázatok száma:                                    5 darab
Elbírált, támogatott pályázatok száma:                       5 darab
Formai hiba miatt kizárt pályázatok száma:                0 darab
A támogatás átlagos mértéke:                                     5.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás egy havi összege:      25.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás összege:                    250.000,- Ft
A támogatás folyósításának kezdete:                          2016. március hó.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „B” típusú pályázati kiírásra pályázat beadás nem történt.

Végegyháza, 2015. december 16.

Végegyháza Község Önkormányzata

Mikulás

Végegyháza Község Önkormányzata, mint minden évben, most is ajándékcsomagokkal kedveskedett a falu iskolás és óvodás korú gyermekeinek , melyet a Télapó és a Krampusz adott át egy kis karácsonyi ünnepség keretén belül. Boldogság és öröm sugárzott az ujjongó diákok arcán. Mind az oviban, mind az iskolában színvonalas műsorral, csengő énekszóval várták a Mikulást, mely mögött a gyermekek áldozatos, kemény munkája rejlik. Köszönjük szépen nekik és nevelőiknek és ezúton kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket!

Sajtóközlemény

VÉGEGYHÁZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE – PROJEKT ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Végegyháza Község Önkormányzata 75,45 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert a Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítésére az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című Kiemelt Projekt Felhívásra benyújtott pályázatával.

A program célja a középületek energiahatékonyságának növelése, a primer energia-felhasználás csökkentése hazánkban.

A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.7.0/15-2015-0234 azonosítószámú pályázata keretében 75,45 millió forint európai uniós támogatással segítette elő a Művelődési Ház energetikai fejlesztését. A hosszú távú költséghatékony működtetés érdekében a külső nyílászárók cseréje és az épület határoló szerkezeteinek (falak, lábazat, födém) utólagos hőszigetelése valósult meg.

A projekt alapvető célja volt az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése. A fejlesztés eredményeként olyan középület jött létre, ahol az energiatakarékos technológiai megoldások alkalmazásával a község fenntartási költségei nagymértékben csökkennek. Hosszútávon Végegyháza éves széndioxid kibocsátása is csökkenni fog, ezzel is hozzájárulva a település természeti környezetének megőrzéséhez és energiabiztonságának megteremtéséhez.

A projekt 2015. november második felében fejeződött be, a műszaki átadás-átvételre 2015. november 30-án került sor.

A projekt a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

További információ kérhető:
Varchó István, Polgármester
Elérhetőség:
Tel.: +36 (68) 381 940
E-mail: vegegyhazaph@csoki-net.hu
www.vegegyhaza.hu